מענק בגובה 2,600 ש"ח למלגת פר"ח תיוענק לחונכים אשר ביצעו 10 ימי שירות מילואים פעיל ומעלה במהלך התקופה שבין ה-15.07 ועד ה-14.07 בשנה העוקבת. 

צה"ל מאשר מענק זה, למי שהשלים שנת חונכות מלאה. אישור צה"ל מתבצע  על פי כלליו והחלטותיו. המענק משולם ע"י פר"ח  לא יאוחר מאוקטובר מידי שנה. אין צורך להגיש בקשות מיוחדות,

מענק המילואים בגין שירות מילואים יכנסו ישירות לחשבון הבנק (המעודכן במערכת פר"ח) במהלך חודש אוגוסט\ספטמבר.

טלפון מוקד מילואים: 1111 שלוחה 1

 

*פורטל מילואים - הטבת מלגת פר"ח
 

 

למענק בגין מילואים זכאים חונכים בפר"ח, אשר שירתו במהלך השנה 10 ימי מילואים פעילים ומעלה. חישוב ימי המילואים ה"שנתי" נעשה עבור התקופה שבין התאריכים 15/7 לשנה הנוכחית ועד ה- 14/7 לשנה העוקבת.

רשימת הזכאים למענק מועברת מדי שנה לפר"ח ע"י צה"ל. אין צורך להגיש בקשות מיוחדות.

מענק המילואים בגין שירות מילואים יכנסו ישירות לחשבון הבנק (המעודכן במערכת פר"ח) במהלך חודש אוגוסט\ספטמבר.