פר"ח מרכז - מייל לקו"ח תפקיד רכז

טלפון :

מלגת אירתקא

(רכזת אירתקא - ספייה)
טלפון : 054-7735304

פר"ח מינהלה ארצית

מכון דוידסון לחינוך מדעי מכון ויצמן למדע ת.ד. 26 רחובות 7610001

טלפון : 08-9378310
פקס : 08-9378383

תכנית מרום

טלפון : 054-7731216