פר"ח ת"א-מרכז (תל אביב)

טלפון : 054-7735405
טלפון :
פקס : 03-5357604

פר"ח ת"א -מרכז (בר אילן)

אוניברסיטת בר אילן רמת גן, 52900

טלפון : 054 -7735405
טלפון :
פקס : 03-5357604

פר"ח טכניון

הטכניון קרית הטכניון חיפה, 32000

טלפון : 054-7735670
טלפון :
פקס : 077-8871255
אימייל: perachte@gmail.com

פר"ח חיפה

אגודת הסטודנטים אוניברסיטת חיפה חיפה, 31999

טלפון : 04-8288895
טלפון : 054-7735705
פקס : 04-8288897
אימייל: perachaifa@gmail.com

מלגת אירתקא

(רכזת אירתקא - ספייה)
טלפון : 054-7735304
טלפון :
פקס :

פר"ח מינהלה ארצית

מכון דוידסון לחינוך מדעי מכון ויצמן למדע ת.ד. 26 רחובות 7610001

טלפון : 08-9378310
טלפון :
פקס : 08-9378383

תכנית מרום

טלפון : 054-7731216
טלפון :
פקס :