פר"ח ירושלים

בנין מכסיקו האוניברסיטה העברית בירושלים הר הצופים,ירושלים 91000

טלפון : 054-7731164
טלפון : 02-5323138
טלפון : 02-5325382
טלפון : 02-5322651

פר"ח דרום

טלפון : 054-8193004
טלפון : 08-6461578/9
פקס : 08-6472905

פר"ח טכניון

הטכניון קרית הטכניון חיפה, 32000

טלפון : 077-8873401/2434/1244
פקס : 077-8871255
אימייל: perachte@gmail.com

פר"ח צפון

אורט בראודה כרמיאל רח' סנונית 51 כרמיאל, 21982

טלפון :
טלפון : 04-9983370/04-9580727
פקס : 04-9983407

מלגת אירתקא

(רכזת אירתקא - מרלין)
טלפון : 054-9668773

פר"ח מינהלה ארצית

מכון דוידסון לחינוך מדעי מכון ויצמן למדע ת.ד. 26 רחובות 7610001

טלפון : 08-9378310
פקס : 08-9378383

תוכניות מלגות מיוחדות- מרום ואירתיקא

טלפון :
אימייל: