לאתר בערבית לחצו כאן

  הגשת מועמדות למלגה לשנת הלימודים תשפ"ב 2021-2022 הסתיימה .

 

הסטודנטים אשר יסיימו את הגשת המועמדים המלאה (ימלאו את כל המוסמכים הפרטיים ויצרפו את כל המסמכים הרלוונטיים) - ייבדקו ויקבלו ניקוד על ס שני פרמטרים:

  1. תחום לימודים (40%) – תואר באחד מהמקצועות המועדפים בתחומי תחומי לימוד מיוחדים לשוק הישראלי ואשר הביקוש בקרבת החברה הערבית. לרשימת המקצועות – לחץ כאן
  2. מצב סוציואקונומי (60%) : הרקע הסוציואקונומי של הסטודנטים המתבסס על-פי הקריטריונים הבאים: משפחתי של הסטודנטים, מצב ממוצע לנפש במשפחת הסטודנטים ומס' אחים סטודנטים במשפחה.

בתום סיום הליך הבדיקות, יקבלו כל המועמדים תשובה במייל לגבי לקבלת זכאות / אי זכאות למלגה.

 

להלן תזכורת עבור הגשת מועמדות למלגה לשנה הבאה:

הגשת המועמדות למלגה דורשת עמידה במס' תנאי סף שנקבעו על ידי המל"ג וועדת ההיגוי של "אירתקא":

  • סטודנט/ית מהחברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית
  • תואר ראשון
  • שנה א' - בסטטוס מן המניין
  • לימודים במוסד מוכר ע"י המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה)
  • כמות של 12 שעות שבועיות לפחות בכל סמסטר / מיניל 2 קורסים - לסטודנטים הלימוד באוניברסיטה הפתוחה