לאתר בערבית לחצו כאן

ההרשמה לשנת תשפ"ג נסגרה, ניתן להשלים את המסמכים עד לתאריך 28.11.22 באתר ההרשמה

 

הסטודנטים אשר יסיימו את הגשת המועמדים המלאה (ימלאו את כל המוסמכים הפרטיים ויצרפו את כל המסמכים הרלוונטיים) - ייבדקו ויקבלו ניקוד על סך שני פרמטרים:

  1. תחום לימודים (40%) – תואר באחד מהמקצועות המועדפים בתחומי תחומי לימוד מיוחדים לשוק הישראלי ואשר הביקוש בקרבת החברה הערבית. לרשימת המקצועות – לחץ כאן
  2. מצב סוציואקונומי (60%) : הרקע הסוציואקונומי של הסטודנטים המתבסס על-פי הקריטריונים הבאים: משפחתי של הסטודנטים, מצב ממוצע לנפש במשפחת הסטודנטים ומס' אחים סטודנטים במשפחה.

בתום סיום הליך הבדיקות, יקבלו כל המועמדים תשובה במייל לגבי לקבלת זכאות / אי זכאות למלגה.

 

להלן תזכורת עבור הגשת מועמדות למלגה לשנה הבאה:

הגשת המועמדות למלגה דורשת עמידה במס' תנאי סף שנקבעו על ידי המל"ג וועדת ההיגוי של "אירתקא":

  • סטודנט/ית מהחברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית
  • תואר ראשון
  • שנה א' - בסטטוס מן המניין
  • לימודים במוסד מוכר ע"י המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה)
  • כמות של 12 שעות שבועיות לפחות בכל סמסטר / מיניל 2 קורסים - לסטודנטים הלימוד באוניברסיטה הפתוחה