הליך תחרותי לאפיון, תכנון, עיצוב, פיתוח, הקמה ותחזוקה של מערכת מידע דיגיטלית להגשת בקשות לקבלת מלגות לסטודנטים

מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן למדע (ע"ר) – פר"ח פרויקט חונכות ("פר"ח"), מזמין בזאת קבלת הצעות לאפיון, תכנון, פיתוח, הקמה, התקנה ותחזוקה של מערכת מידע דיגיטלית להגשת בקשות לקבלת מלגות עבור קרן הסיוע לסטודנטים, ניהול תהליכי התפעול, התמיכה והבקרה אחר הגשת הבקשות ("המערכת").

במסגרת ההליך מעוניינת פר"ח לבחור ולהתקשר עם גורם שהינו בעל ידע וניסיון מוכחים בתחום השירותים הנדרשים, אשר עומד בדרישות שנקבעו במסמכי ההליך. 

לצורך קבלת מסמכי ההליך, יש לפנות בדוא"ל ל:  supfoun@gmail.com או בכתובת: פר"ח-מנהלה ארצית, מכון דוידסון לחינוך מדעי, ליד מכון ויצמן למדע, ת.ד. 26, רחובות 7610001.

המועד האחרון להגשת הצעות להליך הינו עד ליום 4.7.2022 בשעה 16:00, באמצעות מסירה אישית במשרדי פר"ח במכון דוידסון לחינוך מדעי, אשר מצויים במכון ויצמן למדע, רחובות (כניסה משער ויצמן).

הגשת ההצעה להליך תיעשה בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים במסמכי ההליך, במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין נוסח מודעה זו לבין נוסח מסמכי ההליך, נוסח מסמכי ההליך, הוא המחייב.

 

מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן למדע (ע"ר) – פר"ח פרויקט חונכות