המושג חונכות משמש לתיאור מערכת יחסים בין מבוגר מנוסה לבין צעיר, שנועדה לסייע לצעיר בהתפתחות באמצעות מתן ידע, מיומנויות ותמיכה רגשית ומוחשית. בפר"ח מערכת יחסים זאת נוצרת, מתקיימת  ומסתיימת בתוך מסגרת קבועה ורציפה.

בפר"ח קיימות באופן כללי שתי מסגרות חונכות:

חונכות אישית

מרבית הסטודנטים בפר"ח חונכים על בסיס אישי. החונך נפגש עם הילד פעמיים בשבוע למשך שעתיים בכל פעם, החונך משמש כ"אח בוגר" ודמות חיובית להזדהות.

הפגישות נערכות בביתו של התלמיד, כדי לאפשר לחונך להכיר מקרוב את הרקע המשפחתי והסביבתי של הילד, אך גם בספריה, במתנ"ס או במועדון המקומי, כדי לאפשר לתלמיד להכיר את המוסדות והשירותים החברתיים שבסביבתו. הפגישות משולבות גם בסיורים וביקורים באתרים שונים בעיר מגוריו של התלמיד. לחונך ולחניכו ניתנת האפשרות לקבוע את מועד ומיקום הפגישות, תוך התחשבות בצרכיו ובאפשרויותיו של הזולת.

יתרונה של שיטת החונכות, העומדת במרכזו של רעיון פר"ח, הוא בכך שהיא מאפשרת יצירת מסגרת בלתי - פורמלית, בה נוצרים קשרים אישיים בין החונך לבין התלמיד. פר"ח מעמיד לרשות החונכים והילדים מיגוון של אמצעי עזר כדי לאפשר את הרחבת הפעילות והעשרתה. בין אלה: ספרים, חוברות עבודה במקצועות שונים, משחקים חינוכיים וכן חומרי מלאכה וציור- וזאת, על מנת להקדיש חלק מזמן הפגישות לפעילות יצירתית. 

חניכי פר"ח הם ילדים בעלי צרכים לימודיים ורגשיים, מרקע חברתי-כלכלי חלש, וכן בפרויקטים  מסויימים ילדים בעלי נכויות שונות, ילדים אשר הוריהם מרצים עונש מאסר, תלמידי תיכון מישובי פיתוח הנזקקים לעזרה בהכנה לבגרות וכן סטודנטים עוורים או בעלי ליקויי למידה.    

לקריאה אודות המיוחדים שלנו בחונכות אישית לחץ כאן                    

חונכות קבוצתית

כ 20% מן החונכים של פר"ח פועלים במסגרת חונכות קבוצתית. סטודנטים בעלי יכולת וידע בתחומים יחודיים מפעילים קבוצות ילדים בתוכניות העשרה בתחומים כגון מדעים, בריאות, אומנות, טבע, מחשבים ועוד .תוכניות אלו נכתבות על ידי אנשי מקצוע וחינוך, והסטודנטים מקבלים הדרכה מקצועית ופדגוגית לאורך השנה.

כמו כן, מפעיל פר"ח מרכזי העשרה, מרכזי תקשורת קהילתיים ומרכזי מדע חוויתיים בשם "חווידע " בכל רחבי  הארץ.

למגוון הפרויקטים של פר"ח על קצה המזלג לחץ כאן