משמעות חונכות פר"ח עבור החונכים והחניכים

 File in pdf formatהורדה (4101KB)

משמעות חונכות פר"ח עבור חניכים הנחנכים שנתיים ברציפות

 File in pdf formatהורדה (4072KB)

דפוסי חונכיות וחונכים

 File in pdf formatהורדה (4183KB)

זכרונות ארוכי טווח מהחונכות של חניכים וחונכים

תרומתם של הדרכה ושל משתנים אישיים להערכת החונכות האישית

הערכת תרומת החונכות האישית לחונכי פר"ח

מחקר על פרויקט הכנה לבגרות

מחקר על פרויקט לשם

מחקר על פרויקט טבע הכימיה

מחקר על פרויקט פר"חי מדע