*הכתוב מנוסח בלשון זכר אך הוא פונה לגברים ונשים כאחד.

  מסמכים כלליים + הצהרה על הורים ומשפחה:

 כל המועמדים: תעודת זהות של המועמד כולל ספח מלא ופתוח

 מועמדים ללא ילדים: תעודת זהות של אחד ההורים, כולל ילדים - ספח מלא ופתוח

 הצהרה על יתום או חד הורי: תעודת גירושין או תעודת פטירה של ההורה הרלוונטי.

 הצהרה על נתק מההורים: תצהיר עו"ד עם חתימה וחותמת מקורית. חיילים בודדים - עד חמש שנים מיום השחרור, יכולים לצרף תצהיר קצינת ת"ש.

  אחים סטודנטים הלומדים לתואר ראשון המוכר במל"ג בישראל:

 תעודת זהות של האח + אישור לימודים תקף. במידה שיש כמה אחים סטודנטים, יש לצרף תעודת זהות ואישור לימודים על כל אחד מהם.

  פרטי לימודים:

 כל המועמדים: יש להעלות אישור לימודים של מוסד הלימוד עם פירוט תחום הלימוד + השעות השבועיות הנלמדות בסמסטר א' ו- ב'. אם באישור הלימודים לא מצוינות השעות השבועיות, יש לצרף מערכת שעות עם הנתון הנ"ל. סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה צריכים מינימום של 2 קורסים אקדמאיים בכל סמסטר. החישוב הוא קורס x 4 שעות שבועיות. (3 שבועות = 12 שעות לימוד).

   הכנסות ברוטו/ קצבאות:

 מועמדים ללא ילדים - יש להעלות נתונים על הכנסת ההורים.

מועמדים עם ילדים - יש להעלות נתונים על הכנסתו של המועמד ושל בן/בת הזוג (במידה ואינו חד הורי).

הצהרה על יתום או חד הורי  - יש להעלות נתונים על הכנסת ההורה איתו מתגוררים.

הצהרה על נתק מההורים או יתום משני הורים - יש להעלות נתונים על הכנסת המועמד ובן/בת הזו במידה ונשוי.

 סוג ההכנסות:

 שכיר - יש להעלות שלושה תלושי משכורת אחרונים.

 עצמאי - יש להעלות שומת מס של שנת המס הקודמת.

   קצבאות:

זקנה / פנסיה: יש להעלות אישור המעיד על סכום עדכני עבור שלושת החודשים האחרונים.

 קצבת נכות: על כל הצהרה על קבלת קצבת נכות, יש להעלות אישור עדכני מהמוסד לביטוח לאומי, הכולל את סכום הקצבה העדכני ל- 3 החודשים האחרונים.

קצבת אבטלה: על כל הצהרה על זכאות לקצבת אבטלה, יש להעלות אישור עדכני מהמוסד לביטוח לאומי, הכולל את סכום הקצבה העדכני ל- 3 החודשים האחרונים.