הדור הצעיר של הערבים אזרחי ישראל אינו משתמש בשפה העברית בנינוחות ובביטחה. הדבר מקשה על השתלבותם באקדמיה, בתעסוקה ובחברה הישראלית.

בפרויקט זה אין צורך בידיעת השפה הערבית שכן חונכים דוברי שפה עברית כשפת אם, נפגשים עם קבוצות קטנות וקבועות של ילדים בבתי ספר ערבים ברחבי הארץ לשיחה שבועית בשפה העברית בגובה העיניים. מפגש באווירה נינוחה המאפשרת שיחות מגוונות על נושאים המעניינים את התלמידות והתלמידים, לצד מפגש בין תרבותי. בדגש על הפחתת חסמים, עידוד הזדמנויות להבעה והגברת תחושת הביטחון העצמי. 

 

הדור הצעיר של הערבים אזרחי ישראל אינו משתמש בשפה העברית בנינוחות ובביטחה. הדבר מקשה על השתלבותם באקדמיה, בתעסוקה ובחברה הישראלית.

בפרויקט זה אין צורך בידיעת השפה הערבית שכן חונכים דוברי שפה עברית כשפת אם, נפגשים עם קבוצות קטנות וקבועות של ילדים בבתי ספר ערבים ברחבי הארץ לשיחה שבועית בשפה העברית בגובה העיניים. מפגש באווירה נינוחה המאפשרת שיחות מגוונות על נושאים המעניינים את התלמידות והתלמידים, לצד מפגש בין תרבותי. בדגש על הפחתת חסמים, עידוד הזדמנויות להבעה והגברת תחושת הביטחון העצמי.