משבר הקורונה הוא מצב ייחודי, חריג ומאתגר אשר מצריך התארגנות מיוחדת.

פר"ח מחויב לשלומם ובריאותם של החונכים והחניכים ומתאים עצמו לאתגרי התקופה תוך שמירה על ליבת העשייה בפר"ח - קשר אישי, משמעותי ורציף

תפקיד החונך/ת בימים אלה משמעותי לאין שיעור מאשר בימות שגרה ויתכן ותידרשנה התאמות בהתאם לנסיבות המשתנות.

החונכויות האישיות מתקיימות בבתי הילדים ובבתי הספר כסידרם תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות. אנו עוקבים אחרי ההנחיות ובמידה ישתנו פר"ח יפעל בהתאם ויפעיל חונכויות מרחוק או באמצעות התאמות אחרות לפי הצורך.  על כך תצא הודעה מסודרת. בזמן אמת.