"המתנה הגדולה הראשונה שאנו יכולים להעניק לזולת היא להיות לו דוגמא טובה" (כריסטופר מורלי)

בית פר״ח קריית משה רחובות מהווה בית ל 30- חניכיםהמתגוררים בשכונה אשר מרבית תושביה הם בני העדה האתיופית.

מדובר בחניכים נבונים ומקסימים אשר זקוקים לסיוע לימודי חברתי ורגשי. לכל ילד ייחודיות משלו יופי משלו ורצונות משלו.

מדיי יום החל מהשעה 15:00 הופך בית פרח לבית חם המהווה עבורם מעטפת רגשית, חברתית ושם מקבלים ארוחה מזינה.

מי הכי מתאימה להיות יד ימינו של רכז פר"ח המתמודד עם עבודה מאתגרת וחשובה כזאת אם לא רחל?

רחל היא חונכת עם שליחות!

היא מהווה דוגמה אישית לילדים ונותנת תמיד מענה סבלני.

אפשר לומר בוודאות שבזכותה בית פרח הפך למקום צמיחה, אמונה לילדים ביכולותיהם ומוטיבציה לבאות, עבור הילדים.

רחל היא מודל לחיקוי גם עבור החונכים האחרים כולם רואים בה מקור להשראה ומוטיבציה לעשייה.

"אל החונכות הצטרפתי כחלק ממסלול תרומה לקהילה, תוכנית "מרום" של המועצה להשכלה גבוהה" מספרת רחל.

הגעתי לחונכות כחלק ממלגה ומהר מאוד נשאבתי למשימה לאומית מרתקת, לעבודה עם אוכלוסיית חניכים כחלק ממרכז העשרה ביישובי פיתוח ושכונות מצוקה.

זוהי סגירת מעגל עבורי וזכות גדולה!

במפגשים, אני חוזרת אחורה בזמן לתקופה שלי כילדה להורים עולי אתיופיה ללא שפה, עם אתגרי קליטה קשים.

גם אני ביליתי את שעות אחה"צ שלי במסגרת חניכה הדומה לפרח.

מתוך המקום האישי הזה, אני רואה מחויבות אישית כפולה ומכופלת לתרום בעבודה היומיומית ולשאוף תמיד לשפר,

לפתח ובעיקר לתת כלים לחניכים שלא בהכרח מקבלים את המענה הזה בבית."

רחל מבצעת שיחות שבועיות עם החונכים ושם עולים

נושאים כמו: התקדמות פרטנית של כל חניך בלימודים,השתלבות חברתית והתאמת הפעילויות.

היא מנהלת שיח שוטף עם ההורים ומהווה גורם מגשר עבורם (חלקם מתקשים בשפה העברית ובתקשורת מול

מוסד הלימודים של ילדיהם).

פעילה בקבוצת ווטסאפ ייעודית של חונכים המנהלת תיעוד ומעקב יומיומי אחרי החניכים, קבוצה של שיתוף ידע בין החונכים ושיתוף

התקדמות ותהליכי למידה אישים של החניכים.