תרומתם של ההדרכה ומשתנים אישיים להערכת החונכות האישית